Gauthier, Louis (1908)

Gauthier, Louis (1908)

Publicaties :

Naar ons weten heeft Louis Gauthier (1860-1935) geen aardbeiboeken geschreven. Maar zijn catalogi over aardbeien zijn indrukwekkend.

Zijn uitgebreide biografie en aardbeiencreaties vindt je bij de Rubriek  “Fragaria zaaiers"

Louis Gauthier (1860-1935), was een tuinbouwer en alom bekende aardbeikweker uit het Franse Normandië, namelijk in Caen.

Hij is creator van de wereldvermaarde aardbei ‘Louis Gauthier’, een doordrager met rozig witte vruchten. De naam werd gegeven door medewerkers van het ‘Revue Horticole’uit Parijs.

deze aardbezie was een verrassing voor de wereld en is het vertrekpunt geworden eener nieuwe soort, de herbloeiende aardbezie met groote vruchten die de geheele tuinbouwwereld verbaasde en in rep en roer bracht“

“Plant & Bloem” Wilrijck-B-1908-

Gauthier, Louis
Gauthier, Louis-cat 1911-

Illustratie uit ‘Livre d’or du Monde Horticole’

Floralies Gantoises-1913-

Catalogus uit -1911-

Gauthier, L.2

Mooie Illustraties uit Catalogus 1918-

Reacties zijn gesloten.