Sainte-Marie (612)

Sainte-Marie (612)

Staakboon met witte bloemen en kromme gebogen peulen die snel geel worden. Heel vroegrijpend.

Monstrans-boontype :

Groep van staakbonen met witte bonen waarop een ‘monstrans’ staat afgebeeld ( liturgisch vaatwerk voor hosties)

Anderen zien er een adelaar in, of een heilige, een Madonna-oog, een soldaat, een engel…vandaar al die synoniemen zoals ‘Occhio della Madonna’ 'Saint-Sacrament’ ‘Engelsbohne’ ‘Ostensoir’ ‘Sant Antonio’ enz.

 

Sainte-Marie-612- - kopie

Oogst Meise-2018-

Reacties zijn gesloten.